În funcție de natura activității sau a proiectului, toți cetățenii Uniunii Europene pot accesa fondurile nerambursabile prin programele puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

Astfel, fondurile nerambursabile pot fi accesate de companii private (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari), tineri la început de drum, cercetători, agricultori, asociații agricole, antreprenori, startup-uri, cât și de instituții publice (locale, regionale sau naționale) și organizații non guvernamentale (ONG-uri).

În ceea ce privește domeniile de activitate, fondurile nerambursabile pot fi accesate de firme din diverse domenii de activitate, precum: agricultură, producție, comerț, servicii, construcții, industrie, sănătate etc. În acest sens, fiecare ghid al solicitantului conține informații concrete privind domeniile de activitate finanțate în cadrul programului precum și codurile CAEN eligibile. 

Accesarea fondurilor nerambursabile este un proces complex care presupune parcurgerea a trei etape. Prima etapă se referă la identificarea unui program de finanțare potrivit pentru afacerea ta și pentru planul tău de afaceri. În această etapă este necesar să înțelegem fiecare program, să cunoaștem ghidurile solicitantului pentru fiecare măsură pentru a putea stabili eligibilitatea beneficiarului și a proiectului. 

O pondere importantă în acest proces de stabilire a eligibilității o au investițiile prevăzute în planul de afaceri, codul CAEN vizat de investiție, situația financiară din anii precedenți, anul înființării solicitantului, precum și disponibilitatea de a crea noi locuri de muncă. În funcție de aceste criterii se poate stabili dacă un proiect este eligibil sau nu pentru o anumită măsură sau alta și se va calcula punctajul pe care proiectul îl va obține comparativ cu alte proiecte care vor concura pentru obținerea acelorași fonduri. 

A doua etapă presupune scrierea și depunerea proiectelor. La momentul deschiderii apelului de proiecte, beneficiarul proiectului sau, după caz, firma de consultanță care îl reprezintă va depune cererea de finanțare, planul de afaceri asumat, precum și toată documentația specifică proiectului, solicitată prin ghidul beneficiarului. Această documentație va fi întocmită înainte de lansarea apelului de proiecte. 

A treia etapă presupune implementarea proiectului și raportarea către Autoritatea de Management pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului. 

Programele de finanțare nerambursabilă sunt derulate în România de mai multe entități, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, etc. 

În ceea ce privește oportunitățile de finanțare, 2022 a fost un an destul de generos în apeluri de proiecte deschise. Am avut sesiune de proiecte prin POC Acțiunea 4.1.1 care a pus la dispoziția beneficiarilor granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii de maxim 200.000 euro, cu un sprijin nerambursabil de până la 95% din valoarea eligibilă a investiției și granturi pentru investiții necesare retehnologizării în domeniul producției și serviciilor cu valori între 50.000 euro și 500.000 euro, cu un sprijin nerambursabil de până la 75%. Am avut apel  de proiecte pe Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor HG 807 /2014 care a oferit un sprijin nerambursabil de până la 60% companiilor dispuse să investească minim 1 milion de euro. 

În perioada  iulie - septembrie, mediul antreprenorial din România și Diaspora a avut acces la două programe de finanțare extrem de populare și de așteptate. Programul Start-up Nation 2022, a treia ediție, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii noi din România au avut posibilitatea de a aplica pentru cei 200.000 lei nerambursabili. Apelul de proiecte a fost deschis în 19 iulie. Programul Femeia Antreprenor 2022, care are ca obiectiv stimularea și sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei. Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 200.000 lei, iar cofinanțarea proprie minimă conform ghidului este de minim 5%, dar in realitate este nevoie de aproximativ 50% pentru a avea șanse reale de a obține finanțare. Apelul de proiecte este deschis timp de 30 zile lucrătoare, în perioada 18 august - 28 septembrie. 

Alte patru programe de finanțare sunt în atenția mediului de business în acest moment, având sesiune deschisă pentru depunerea de proiecte sau urmând să fie lansate spre finalul lunii septembrie. Este vorba despre două submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), respectiv submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole cu o valoare a sprijinului nerambursabil de maxim 1.500.000 Euro și submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol. 

În 23 septembrie este anunțată lansarea sesiunii de depunere proiecte pentru Programul Măsuri de Eficiență Energetică pentru Întreprinderi Mari si Imm-uri prin Programul Operațional Infrastructură Mare, iar în 28 septembrie se va deschide sesiunea de depunere proiecte pentru POC 4.1.1 BIS, granturi de maxim 500.000 Euro pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor.

În perioada următoare sunt anunțate noi programe de finanțare nerambursabilă pentru mediul antreprenorial din România printre care amintim Programul Comerț și Servicii, Programul Microindustrializare, Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, Schema de minimis pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimaterice, Programul Electric Up. 

Programul Comerț și Servicii se adresează firmelor înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv, care au cod CAEN eligibil în cadrul Programului. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 300.000 lei/beneficiar, iar contribuția beneficiarului este de minim 25%, pentru punctaj maxim.

Programul Microindustrializare se adresează firmelor înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv, care au cod CAEN eligibil în cadrul Programului. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 500.000 lei/beneficiar, iar contribuția beneficiarului este de minim 25%, pentru punctaj maxim.

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent se adresează firmelor care desfășoară activități conform codurilor CAEN prevăzute în program.  Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi de maxim 200.000 Euro, care reprezintă 20% din diferența cifrei de afaceri din 2019 față de cea din 2020.

Schema de minimis pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimaterice are ca obiectiv stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimaterice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement. Ajutorul financiar nerambursabil este de maxim 200.000 euro / beneficiar, iar cofinanțarea proprie este de minim 50%.

Programul Electric-Up se adresează operatorilor economici din domeniul Horeca, precum și IMM-urilor din alte domenii de activitate mai puțin agricultură, industrie alimentară, producție de tutun, de vin și de băuturi spirtoase. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 100.000 de euro și se acordă pentru investiții în panouri fotovoltaice și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Contribuția proprie nu este necesară. 

În ceea ce privește programele enumerate mai sus, acestea vor fi lansate conform calendarul anunțat de către autoritățile responsabile concomitent cu publicarea ghidurilor solicitantului în varianta finală.  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.fdc.ro/oportunitati-de-finantare sau ne puteți contacta la telefon  +40.731.536.459.